Реклама

Заказать работу

Реклама


Счетчики

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - зайдіть на zakazreferatov.org.ua!
Контрольная

Характеристика бухгалтерського балансу, як основної форми фінансової звітності.

(код (ID:1241))
Размер: 12 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 26.07.2004 | Код продавца: 2
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта
Скачивание
СкачатьСкачать работу

С данной работой также просматривают следующие рефераты и курсовые работы:

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності


Зміст
1. Теоретична частина 3
1.1. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 3
1.2. Подвійний запис. Кореспонденція рахунків 4
2. Практичні завдання 5
Список літератури 18

Міжнародні та національні нормативи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Варіант №10


1. Дати характеристику діяльності міжнародних професійних організацій, що займаються розробкою та тлумаченням МСФЗ. 3
2. Розрити правила формування резерву сумнівних боргів за П(С)БО. 8
Тести. 13
12. Чи мають зобов'язання юридичну силу?
18. Чиста вартість реалізації — це:
25. До вартості запасів можуть включатися інші витрати:
36. Основні засоби виникають внаслідок наступних подій:
41. Нарахування амортизації припиняється, коли:
49. За якою вартістю повинен оцінюватися дохід:
50. Стандарт МСБО 38 "Нематеріальні активи" не застосовується до:
54. Ліквідаційна вартість нематеріального активу - це:
60 . Згідно П(С)БО №11 непередбачене зобов’язання – це:
61. При спірних питаннях визначення строку корисного використання нематеріального активу:

Задачі 16
4. Визначити суму гудвіл і нематеріальних активів за МСБО 38 „Нематеріальні активи”, якщо відомо: ВАТ „ТДС” придбало чисті активи ТОВ „Логос” за 7 500 000 дол., а справедлива вартість яких 5 200 000 дол., а також отримало право на фірмовий знак „ЛОГ” вартість якого визначена професійним оцінювачем в 400 000 дол.
5. Заповнити звіт про фінансовий результат, якщо відомо:
- Дохід (виручка) від реалізації продукції 5 250 тис. грн.
- ПДВ 850 тис. грн.
- Собівартість реалізованої продукції 3 000 тис. грн.
- Інший операційний дохід 1 500 тис. грн.
- Адміністративні витрати 200 тис. грн.
- Витрати на збут 60 тис. грн.
- Інші операційні витрати 19 тис. грн.
- Прибуток від участі в капіталі 22 тис. грн.
- Інші фінансові доходи 14 тис. грн.
- Фінансові витрати 9 тис. грн.
- Матеріальні витрати 1 240 тис. грн.
- Витрати на оплату праці 250 тис. грн.
- Відрахування на соціальні заходи 75 тис. грн.
- Амортизація 101 тис. грн.
- Інші витрати 29 тис. грн.

Практичне завдання 20
В даному завданні необхідно:
- Заповнити книгу господарських операцій;
- Оформити рахунки, шляхом визначення сальдо;
- Заповнити Баланс;
- Скласти оборотно-сальдову відомість;
- Заповнити Звіт про фінансові результати.
Баланс СП “Альфа” за січень ...
Список використаної літератури. 44

АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЧОДП “ЧЕРНІВЦІТУРИСТ”


ЗМІСТВСТУП…………………………………………………………..............................3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГІЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ АКТИВІВ У
КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
АУДИТУ................................................................................................5
1.1. Економічна сутність, класифікація та оцінка активів
підприємства..........................................................................................5
1.2. Завдання аудиту активів у контексті міжнародних стандартів.....14
1.3. Методологічні прийоми аудиту активів ...........................................16
РОЗДІЛ 2. АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВІВ НА
ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЧОДП “ЧЕРНІВЦІТУРИСТ”.............23
2.1. Економічна характеристика діяльності ЧОДП “Чернівцітурист”.....23
2.2. Процедури аудиту активів за даними бухгалтерської та фінансової звітності................................................................................................26
2.3. Основні порушення, виявлені в ході аудиту та пропозиції по їх усуненню..............................................................................................33
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ....................................................................38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...........................................42
ДОДАТКИ

Характеристика другого і третього розділів пасиву балансу та оцінка статтей згідно з ПСБО 2 балансу


Характеристика другого і третього розділів пасиву балансу та оцінка статтей згідно з ПСБО 2 балансу
Література

Характеристика спрощеної форми бухгалтерського обліку її варіанти


Зміст

Вступ 3
1. Характеристика спрощеної форми бухгалтерського обліку її варіанти 5
2. Який порядок ведення оборотно-сальдової відомості. 7
3. Особливості обліку фінансових результатів 11
Висновок 15
Література 16

Склад і структура річної і поточної звітності в Україні. Загальна характеристика форм звітності


ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ЗВІТНОСТІ. 4 1.1. Сутність, види звітності та її значення. 4 1.2. Класифікація та регламентація звітності підприємства. 6 1.3. Організація складання звітності. 12 2. Порядок та строки подання бухгалтерської звітності. 14 2.1. Порядок подання фінансової звітності. 14 2.2. Терміни подання бухгалтерської звітності. 15 3. Загальна характеристика форм звітності. 18 3.1. Призначення балансу та його структура. 18 3.2. Звіт про фінансові результати. 18 3.3. Звіт про рух грошових коштів. 20 3.4. Звіт про власний капітал. 22 3.5. Примітки до фінансових звітів. 24 4. Перспективи вдосконалення фінансової звітності підприємства в країні. 33 Висновок 43 Список використаних джерел 45 Додаток 1. 46 Додаток 2. Форма Звіту про фінансові результати 48 Додаток 3. Форма Звіту про рух грошових коштів 50 Додаток 4. Форма Звіту про власний капітал 52

Зміст і структура бухгалтерського балансу


Зміст і структура бухгалтерського балансу 3
Порівняння структури і зісту Звіту про прибутки та збитки і Національного звіту про фінансові результати 7
Задача 16
Список використаної літератури 22

Методика складання бухгалтерського балансу (на прикладі ТОВ “Агрофос”)


ВСТУП 3 1. Економічна суть балансу як елементу методу бухгалтерського обліку та форма звітності 6 2. Коротка характеристика підприємства та його економічні показники 11 3. Організація роботи перед складанням бухгалтерського балансу 16 4. Оцінка та методика заповнення активу балансу 19 5. Оцінка та методика заповнення пасиву балансу 27 6. Взаємозв’язок та взаємоузгодженість показників балансу із показниками інших форм звітності 32 7. Особливості складання балансу в умовах використання комп’ютерної техніки 34 ВИСНОВКИ 37 Список використаних джерел 38 Додаток А 40 Додаток Б 43

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


ПЛАН

ВСТУП

1. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
1.1. Склад, призначення й загальні вимоги
до фінансової звітності
1.2. Зміст і методика складання основних форм фінансової звітності

2. СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
2.1. Формування бухгалтерської системи Великобританії
2.2. Законодавство Великобританії по бухгалтерському обліку
2.3. Загальноприйняті правила і стандарти бухгалтерського обліку
2.4. Форми і зміст фінансової звітності
2.5. Особливості обліку власного капіталу і резервів
2.6. Оцінка майна і облік орендованих засобів
2.7. Гудвіл (ділова репутація)

ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП