Реклама

Заказать работу

Реклама


Счетчики

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - зайдіть на zakazreferatov.org.ua!
Курсовая

Організація обліку власного капіталу

(код (ID:19687))
Размер: 119 кб. | Объем: 64 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 25.12.2006 | Код продавца: 1
План работыВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 5
1.1. Характеристика та структура власного капіталу підприємства „Трембікс” 5
1.2. Аналіз нормативно - правової бази (закони, нормативно-правові акти, положення, що регулюють організацію обліку власного капіталу) 10
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА «Трембікс» 18
2.1. Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу, їх синтетичний та аналітичний облік 18
2.2. Організація обліку цільового фінансування і цільових надходжень 31
2.3. Організація інвентаризації власного капіталу 38
РОЗДІЛ З. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 47
ВИСНОВОК 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55
ДОДАТКИ 58
Додаток А. Складові власного капіталу 58
Додаток Б. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 59
Додаток В. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 61
Додаток Г. Об'єкти, що обліковуються на рахунках класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань" 62
Додаток Д. Типова кореспонденція рахунків з обліку додаткового капіталу 64

При подготовке работы на тему «Організація обліку власного капіталу» были использованы следующие источники:

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року N 1576-XII.
4. Закон України від 22.04.93 р. №3125-XII "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. №3125-XII.
5. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
10. Акціонерний капітал в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / І.О. Ревак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с.
11. Аналіз формування капіталу підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Ярощук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.
12. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. –К.:КНЕУ, 2004. –628 с.
13. Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної формивласності” конспект лекцій для студентів V курсу денної та VІ курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” / Упор. С.О. Левицька – Рівне: УДУВГП, 2004 - 53 с.
14. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
15. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. -880 с.
16. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ, 2004. –352 с.
17. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.В. Капля; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2006. — 20 с. — укp.
18. Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Тетяна Миколаївна Королюк; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 20 с. — укp.
19. Облік і аналіз власного капіталу: методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.В. Питель; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2001. — 20 с.: рис. — укp.
20. Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.О. Разборська; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2004. — 23 с.
21. Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.І. Пилипенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.
22. Подорванова Н. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах // Дебет-Кредит. –2003. –№40,42,44,46.
23. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
24. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
25. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
26. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
27. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
28. http://www.probusiness.in.ua/kb/accounting/finacc/finrep/balance/owners/
29. http://www.probusiness.in.ua/kb/accounting/finacc/finrep/balance/owners/stockholders/
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта
Скачивание
СкачатьСкачать работу

С данной работой также просматривают следующие рефераты и курсовые работы:

Організація обліку власного капіталу


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 5
1.1. Характеристика та структура власного капіталу підприємства „Трембікс” 5
1.2. Аналіз нормативно - правової бази (закони, нормативно-правові акти, положення, що регулюють організацію обліку власного капіталу) 10
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА «Трембікс» 18
2.1. Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу, їх синтетичний та аналітичний облік 18
2.2. Організація обліку цільового фінансування і цільових надходжень 31
2.3. Організація інвентаризації власного капіталу 38
РОЗДІЛ З. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 47
ВИСНОВОК 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55
ДОДАТКИ 58
Додаток А. Складові власного капіталу 58
Додаток Б. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 59
Додаток В. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 61
Додаток Г. Об'єкти, що обліковуються на рахунках класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань" 62
Додаток Д. Типова кореспонденція рахунків з обліку додаткового капіталу 64

Організація обліку власного капіталу


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 6
1.1. Характеристика та структура власного капіталу підприємства „Трембікс” 6
1.2. Аналіз нормативно - правової бази (закони, нормативно-правові акти, положення, що регулюють організацію обліку власного капіталу) 13
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА «Трембікс» 22
2.1. Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу, їх синтетичний та аналітичний облік 22
2.2. Організація обліку цільового фінансування і цільових надходжень 39
2.3. Організація інвентаризації власного капіталу 46
РОЗДІЛ З. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 55
ВИСНОВОК 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64
ДОДАТКИ 67
Додаток А. Складові власного капіталу 67
Додаток Б. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 68
Додаток В. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 70

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства)


Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу підприємства
1.1. Визначення і функції власного капіталу. Складові власного капіталу
1.2. Характеристика статей власного капіталу і порядок відображення їх у балансі
Розділ 2. Організація обліку власного капіталу
2.1. Організація побудови облікового процесу та відображення облікової інформації
2.2. Організація технології облікового процесу власного капіталу
Розділ 3. Аналіз власного капіталу
3.1. Аналіз доходності власного капіталу
3.2. Аналіз структури і вартості капіталу
Розділ 4. Аудит власного капіталу
4.1. Управління власним капіталом
4.2. Аудит формування і використання капіталу у підприємницькій діяльності
4.3. Організація аудиту правильності складання Звіту про власний капітал
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Організація обліку аналізу та аудиту власного капіталу в системі управління фінансами підприємстваВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Основи побудови обліку власного капіталу 6
1.1 Економічна сутність власного капіталу 6
1.2 Класифікація та характеристика власного капіталу 9
1.3 Огляд нормативної бази та спеціальної літератури щодо обліку та аналізу власного капіталу 19
РОЗДІЛ 2 Бухгалтерський облік власного капіталу 37
2.1 Облік формування власного капіталу 37
2.2 Облік зміни власного капіталу 50
2.3 Документальне оформлення 53
2.4 Реалізація акцій власної емісії на біржі 60
2.5 Узагальнення інформації про рух власного капіталу у формах звітності 64
РОЗДІЛ 3 Методика проведення аналізу та аудиту 69
3.1 Джерела та напрямки аналізу власного капіталу в систему управління фінансами підприємства 69
3.2 Аналіз структури та динаміки власного капіталу 80
3.3 Джерела інформації і методика здійснення внутрішнього і зовнішнього аудиту власного капіталу 88
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
ДОДАТКИ 114

Організація обліку контролю та аналізу власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм власності


ВСТУП 3
1 Організаційна характеристика підприємства: назва місце знаходження вид діяльності та повна характеристика 4
2 Економічна характеристика підприємства та організація і ведення економічної роботи на підприємстві 10
3. Організація та ведення обліку контролю та аналізу власного капіталу 15
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
Додатки 28

Значення і завдання обліку власного капіталу


Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Порядок формування власного капіталу на підприємствах різних форм власності 6
Розділ 2. Значення і завдання обліку власного капіталу 10
Розділ 3. Огляд нормативно-правових актів та спеціальної літератури 17
Розділ 4. Характеристика господарсько-фінансової діяльності та постановки фінансового обліку 21
Розділ 5 Синтетичний и аналітичний облік статутного капіталу 32
Розділ 6. Синтетичний и аналітичний облік інших видів власного капіталу 39
Розділ 7. Фінансовий звіт про власний капітал. Порядок вкладання, перевірки та використання 49
Висновки та пропозиції 70
Список використаних джерел 74

Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві


Вступ 4
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, контролю і аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві 10
1.1. Економічна сутність власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 10
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 29
Висновки по розділу 1 35
Розділ 2. Сучасний стан і удосконалення обліку власного капіталу підприємства АТЗТ «Елаєнт Київ» 38
2.1. Організаційні та технологічні особливості підприємства, їх вплив на організацію і методологію обліку власного капіталу 38
2.2. Порядок формування і використання власного капіталу 46
2.3. Фінансовий облік власного капіталу 52
2.4. Облік формування і використання власного капіталу в системі прийняття управлінських рішень 62
2.5. Організація обліку формування і використання власного капіталу у автоматизованих бухгалтерських системах 65
Висновки по розділу 2. 69
Розділ 3. Контроль та економічний аналіз формування та ефективності використання власного капіталу 71
3.1. Система показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми контролю та економічного аналізу формування та ефективності використання власного капіталу АТЗТ «Елаєнт Київ» 71
3.2. Методика контролю за формуванням та використанням власного капіталу 82
3.3. Організація і методика економічного аналізу формування та ефективності використання власного капіталу 83
Висновки по розділу 3 89
Висновки та пропозиції 92

Заміни у складі власного капіталу зумовлені переходом вітчизняних підприємств на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності


Вступ 3
1. Заміни у складі власного капіталу зумовлені переходом вітчизняних підприємств на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності 4
2. Характеристика власного капіталу у відповідності з національними стандартами бухгалтерського обліку та звітності 6
Висновки 12
Список використаної літератури 14

Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві на прикладі Акціонерного товариства закритого типу


Вступ 4
Апробація 12
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, контролю і аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві 13
1.1. Економічна сутність власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 13
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 20
Висновки по розділу 1 37
Розділ 2. Сучасний стан і удосконалення обліку власного капіталу підприємства АТЗТ «...» 38
2.1. Організаційні та технологічні особливості підприємства, їх вплив на організацію і методологію обліку власного капіталу 38
2.2. Порядок формування і використання власного капіталу 46
2.3. Фінансовий облік власного капіталу 52
2.4. Облік формування і використання власного капіталу в системі прийняття управлінських рішень 60
2.5. Організація обліку формування і використання власного капіталу у автоматизованих бухгалтерських системах 64
Висновки по розділу 2 69
Розділ 3. Контроль та економічний аналіз формування та ефективності використання власного капіталу 71
3.1. Система показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми контролю та економічного аналізу формування та ефективності використання власного капіталу АТЗТ «...» 71
3.2. Методика контролю за формуванням та використанням власного капіталу 77
3.3. Організація і методика економічного аналізу формування та ефективності використання власного капіталу 82
Висновки по розділу 3 93
Висновки та пропозиції 96
Список використаних джерел 102
Додатки 106

Аналіз складу, динаміки та структури власного капіталу банку. Аналіз дотримання капіталу


1.Аналіз складу, динаміки та структури власного капіталу банку. 2.Аналіз дотримання капіталу Література