Реклама

Заказать работу

Реклама


Счетчики

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - зайдіть на zakazreferatov.org.ua!
Материал

Екзаменаційні білети за економіки, політекономії, економічної теорії

(код (ID:28975))
Размер: 34 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1
План работы1.1.1 Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси...2
1.1.2 Економічна система суспільства……………………………………………………….3
1.1.3 Форми організації суспільного виробництва…………………………………………4
1.1.4 Ринок – суть, функції, моделі. Класифікація ринків………………………………...5
1.1.5 Національний доход, його розподіл, споживання та заощадження………………..7
1.1.6 Економічне зростання, його чинники. Економічні цикли………………………….8
1.1.7 Міжнародні економічні відносини., їх форми………………………………………...9
1.1.8 Сутність економічного відтворення та його види. Суспільний продукт………..10
1.1.9 Держава та її економічні функції……………………………………………………...12
1.1.10 Ціноутворення в ринковій економіці……………………………………………….13
1.1.11 Валовий національний продукт та його структура……………………………….14
1.1.12 Економічні відносини в системі світового господарства…………………………15
1.1.13 Соціальна політика держави та соціальний захист в умовах ринку……………16
1.1.14 Економічні відносини в системі світового господарства = аналог 1.1. 12……...18
1.1.15 Ринкова конкуренція…………………………………………………………………18

При подготовке работы на тему «Екзаменаційні білети за економіки, політекономії, економічної теорії» были использованы следующие источники:


Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта
Скачивание
СкачатьСкачать работу

С данной работой также просматривают следующие рефераты и курсовые работы:

Білети з економічної теорії


Білети

Зміст
2. Ординалістська концепція корисності. Оптимум споживача. 3
5. Аналіз поведінки споживача. 3
8. Виробництво з одним змінним ресурсом. Закон спадної віддачі. 4
13. Аграрні відносний, їх зміст і особливості. Земельна реформа в Україні. 6
16. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. Формування конкурентного середовища в Україні. 7
17. Кардиналістський підхід до аналізу корисності. Максимізація корисності споживачем. 8
18. Валютні відносити. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. 9
19. Діалектична залежність попиту і пропозиції: ринкова рівновага. 10
20. Основні проблеми та суперечності перехідних процесів в Україні. Тіньова економіка. 12
21. А Маршал як засновник неокласики та його внесок в економічну науку. 13
22. Закон вартості і його функції. 14
23. Еластичність попиту та пропозиції: поняття, мета обчислення і практичне застосування. 15
24. Доходи та їх розподіл в ринковій економіці. Крива Лоренца. 16
25. Ринкова пропозиція та її графічна модель. Чинники впливу на пропозицію. Закон пропозиції. 17
26. Держава в системі макроекономічного регулювання. 18
27. Теорія «раціональних очікувань» та її економічний зміст. 19
28. Попит. Нецінові детермінанти попиту. Закон попиту. 20
30, Економічна теорія як основа економічної політики держави. 21
31, Ринковий механізм: економічна природа попиту та пропозиції. 23
33. Інституціоналізм та основні етапи його розвитку. 23
34. Сутність підприємництва. Економічні основи розвитку підприємництва в Україні. 24
35. Ринок праці. Попит на працю. Обґрунтування рішень про найм. 25
36. Сукупний попит та його структура: споживчий, інвестиційний, держачи та закордону. 26
Рис. 4.1. Крива сукупного попиту 27
37. Роздержавлення і приватизація - основа ринкових перетворень економіки України. 27
39. Економічна політика меркантилізму і сучасність. 27
40. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні. 28
Рис. 1 Елементи ринкової інфраструктури 29
42. Моделі макроекономічної рівноваги: класична і кейнсіанська 30
43. Ринок, його функції та структура. 30
45. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та його сучасне значення. 31
46. Ефективність виробництва: сутність, економічні та соціальні показники. 32
48. Основні передумови та модель економічного зростання Солоу. 34
Y/L = F(K / L) або у =f(k), 34
49. Суспільне виробництво. Фактори виробництва, їх взаємодія. 34
50. Фіскальна політика, її типи. Крива Лаффера. 35
Рис. Крива Лаффера 36
51. Лозанська школа маржиналізму та загальнорівноважний аналіз ринку. 37
52. Грошовий обіг і його закони. 38
53. Попит на фактори виробництва, його похідний характер, правило використання ресурсів. 39
Таблиця 2.1 40
54. Теоретичні альтернативи класичній школі в XIX ст. Історична школа в Німеччині. 41
56. Виробництво з двома змінними ресурсами. Взаємозамінність ресурсів. Ізокванта. 42
57. Школа фізіократів. Економічні погляди Ф. Кене. 43
59. Методи обчислення валового внутрішнього продукту (ВВП). Номінальні і реальні ВВП. 44
ВВП = Σ(ВВ - MB) + (ПП - С), 45
ВВП = СВ + ВІ + ДЗ + ЧЕ, 45
ВВП = ЗП + ВКП + ЗД + (НП - С), 45
60. Необхідність і основні напрямки ринкової трансформації економіки України. 45
61. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво. 47
62. Інфляція. Система антиінфляційного макроекономічного регулювання. 48
64. Корпоративна (акціонерна) власність. 49
65. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції в моделі АД-AS. 50
Рис. 4.1. Крива сукупного попиту 50
Рис. 4.4. Короткострокова крива сукупної пропозиції 50
Y=F(L,K,T), 51
Рис. 4.7. Кейнсіанська модель "AD — AS" 51
66. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності. 51
67. Економічні ресурси суспільства і їх обмеженість. Крива виробничих можливостей. 53
70. Власність: сутність, форми і місце в економічній системі. 54
72. А Сміт як засновник теоретичної частини класичної політекономії. 55
74. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періоді. 56
75. Американська школа маржиналізму: граничний аналіз факторів виробництва. 57
77. Особливості ринку монополістичної конкуренції та олігополії. Взаємообумовленість дій конкурентів на олігололістичному ринку. 58
79. Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб. 60
81. Австрійська школа маржиналізму та розробка теорії граничної корисності. 62
82. Система економічних законів: їх пізнання і використання. 63
83. Оптимум виробника (мінімізація витрат виробником): підходи до визначення. 63
84. Економічна сутність сучасного монетаризму. Економічні погляди М. Фрідмена. 64
85. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 65
86. Попит на капітал та його пропозиція. Дисконтування та інвестиційні рішення. 66
87. Стан та перспективи розвитку економіки України. 68
88. Методи дослідження економічних процесів і явиш. 69

Літературознавство Екзаменаційні білети шпори питання


Білет №1
1. Метрична (квантитативна) система віршування.
2. Сюжет та його елементи.
Білет №2
1. Силабо-тонічна система віршування.
2. Архаїзми, неологізми, варваризми.
Білет №3
1. Тонічна та силабічна системи віршування.
2. Ода, елегія, послання, романс.
Білет №4
1. Поняття про літературний напрям.
2.Анафора, епіфора, симплока, зіткнення, кільце.
Білет №5
1. Епос як рід літератури.
2. Алегорія. Метонімія, синекдоха та її види.
Білет №6
1. Драма як рід.
2. Сонет і онегінська строфа.
Білет №7
1. Лірика як рід.
2. Сюжет і фабула літературного твору.
Білет №8
1. Класицизм. Осноні риси. Творі принципи.
2. Порівняння та його види.
Білет №9
1. Література українського барокко. Естетична цінність.
2. Способи римування.
Білет №10.
1. Література як вид мистецтва.
2. Рима. Види рим.
Білет №11.
1. Сентименталізм.
2. Епітети, їх види. Метафора.
Білет №12
1. Романтизм. Суть, основні етапи розвитку.
1. Тропи, їх види, особливості.
Білет №13
1. Аристотель про трагедію.
2. Ліричні відступи, вставні епізоди, монологи.
Білет №14
1. Теорія літератури серед інших літературознавчих дисциплін.
2. Синтаксичні конструкції.
Білет №15.
1. І.Франко «Із секретів поетичної творчості» та його ремінісценції у європейському класичному психоаналізі та архетиплології.
2. Види лірики.
Білет №16.
1. Багатоманітність напрямів і течій у літературі ХХ ст.
2. Строфа та її види
Білет №17.
1. Шеллінг – теоретик літератури.
2. Сюжет і композиція художнього твору.
Білет №18.
1. Аристотель, Гегель, Белінський, Франко про родовий розподіл літератури.
2. Ода, елегія, послання, романс.
Білет №19
1. Поняття літературного процесу.
2. Пейзаж. Його роль та функції в хужожньому творі.
Білет №20.
1. Аристотель про мімезис і катарсис.
2. Тропи, їх види та особливості.
Білет №21.
1. Основні тер етико-літературні положення «Лаокоону» Лесінга.
2. Художні паралелізми. Антитеза.
Білет №22
1.Теорія класицизму в працях Горація «Послання до Пізонів» та Н.Буало «Мистецтво поетичне».
2. Види драми.
Білет №23.
1. Засоби творення образів-характерів в художньому творі.
2. Дума, балада, історична пісня. Спільне та відмінне.
Білет №24.
1. Історія розвитку роману.
2. Художня тематика та проблематика літературного твору.
Білет№ 25
1. Комедія та її жанрові різновиди.
2. Пафос та його види.
Білет №26
1. Жанрові різновиди епічних творів: роман, повість, оповідання,
Білет №28.
1. Трагедія та історія її розвитку.
1. Жанрові різновиди роману.
Білет №29.
1. Поняття про індивідуальний стиль письменника.
2. Синоніми, омоніми, антоніми.
Білет №30
1. Поема та її жанрові різновиди.
2. Етапи розвитку реалізму

Білети з Економічної теорії 30 білетів (Спеціальність Маркетинг ,Фінанси)


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
І. Тлумачення предмета політичної економії різними школами.
1. Яке з положень комплексно розкриває основні функції економічної теорії:
а) економічна теорія повинна розкривати економічні закони та економічні категорії;
б) економічна теорія виконує практичну, пізнавальну функції та формує економічне мислення;
в) економічна теорія розробляє наукові основи управління народним господарством країни.
2. Яке визначення грошей є правильним в сучасних умовах:
а) гроші – це товар, що має споживну вартість, яка виконує специфічну суспільну функцію загального еквіваленту;
б) гроші – це золото та срібло;
в) гроші – це загальновизнаний, абсолютно ліквідний засіб обміну;
г) гроші – це валюта.
3. Які з наведених елементів не входять до інфраструктури ринку?
а) біржі;
б) банківська система;
в) транспортна система;
г) спеціальні зони підприємництва;
д) податкова система;
е) система аудиту;
є) торгівельна система;
ж) рекламні агентства
з) страхові компанії
і) митна система.
4. Яке з положень найповніше виражає сутність заробітної плати з погляду теорії трудової вартості?
а) заробітна плата є ціною праці;
б) заробітна плата – це грошова форма вартості й ціни товару робоча сила;
в) заробітна плата є платою за відпрацьований робочий час.
5. Яка форма ренти виникає внаслідок додаткового вкладення капіталу в земельну ділянку?
а) абсолютна рента;
б) диференціальна рента І;
в) диференціальна рента ІІ;
г) монопольна рента.

ІІ. Предмет та завдання історії економічних вчень.
6. Історія економічних вчень вивчає:
а) еволюцію поглядів на економічні процеси;
б) еволюцію господарської діяльності;
в) економічні закони розвитку суспільства;
г) еволюцію економічних відносин між людьми на різних етапах розвитку суспільства
7. Який процес економічного розвитку передбачив К. Сен-Симон?
а) індустриалізм;
б) комунізм;
в) соціалізм;
г) імперіалізм.

8. Який новий напрям економічної теорії сформулював Дж. М. Кейнс?
а) теорію інвестицій;
б) теорію державного регулювання економіки;
в) теорію цінних паперів;
г) теорію циклічних коливань.

9. Класичний напрям в українській економічній думці розвивали:
а) А. Антонович, І. Вернадський, М. Бунге;
б) М. Туган-Барановський, М. Бунге;
в) О. Білимович, Д. Піхно;
г) В. Бонч-Бруевич, М.Пржевальський.

10. Зазначте фактори, які характеризують спільність економічного романтизму Сісмонді та Прудона:
а) вираз інтересів дрібної буржуазії;
б) заперечення капіталізму;
в) реформування капіталізму;
г) повернення до натуральної форми господарювання.
ІІІ.
1. Прибуток, яким володіють - це:
а) особистий прибуток мінус індивідуальні податки і неподаткові платежі;
б) сума, що включає зарплату, ренту і прибуток у формі відсотка на капітал;
в) зарплата, прибуток у формі відсотка на капітал мінус податок на особистий прибуток;
г) заробітна плата і допомога; д) усі попередні відповіді невірні.

2. Повторний рахунок при визначенні ВНП виникає при додаванні:
а) чистої доданої вартості, створеної у видобувній і сталеливарній промисловості;
б) приросту запасів у борошномельній і пекарній промисловості;
в) виробництва залізної руди і чавуна;
г) доданої вартості, створеної в пекарній промисловості й у її торговій мережі;
д) загального обсягу куплених споживчих товарів і засобів виробництва.

3. Поняття "інвестиції" у національних рахунках ВНП і ЧНП включає:
а) будь-який продукт, вироблений на державному підприємстві;
б) покупку будь-якої акції; в) зростання запасів на кінець року;
г) будь-який товар, куплений споживачем, але не цілком спожитий під кінець року;
д) усі перераховані відповіді невірні.

4. Індекс цін може бути використаний для того, щоб:
а) оцінити розходження між структурою виробництва в даному і попередньому році;
б) оцінити розходження в ринковій вартості "товарного кошика" двох різноманітних тимчасових періодів;
в) оцінити розходження в рівнях цін двох різних країн;
г) оцінити різницю між рівнем оптових і роздрібних цін;
д) усі попередні відповіді невірні.

5. Якщо обсяг реального ВНП знизився на 6%, а чисельність населення в тому ж році скоротилася на 3%, то:
а) реальний ВНП на душу населення знизився;
б) реальний ВНП на душу населення збільшився;
в) реальний ВНП збільшився, а номінальний знизився;
г) номінальний ВНП не змінився; д) ціна впала на 3%.
ІV.
Фірма проводить ринковий експеримент з метою визначити ціну товару, яка максимізує загальну виручку від реалізації. Невеликі партії товару реалізують в 10 різних магазинах за різними цінами. В минулому товарооборот в усіх магазинах був майже однаковим; забезпечується однаковий характер реклами, викладення товару та інших умов. Після завершення експерименту отримані дані, що подаються в таблиці 1.

Завдання:
1. Знайти параметри та лінійної функції залежності обсягу попиту від ціни

за допомогою методу найменших квадратів.
2. Для кожного рівня ціни визначити розрахунковий обсяг попиту, цінову еластичність попиту та загальну виручку.
3. Знайти ціну, яка максимізує загальну виручку.
4. Побудувати графіки фактичного та розрахункового попиту, а також загальної виручки.

Всього 30 білетів

Тема: Відповіді на питання. Предмет: Адміністративне право. Екзаменаційні білети до державного іспиту


1. Адміністративне право в системі права України 3
2. Поняття, риси і завдання адміністративного права 3
3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи 3
4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права 3
5. Система адміністративного права 3
6. Джерела адміністративного права України та їх характеристика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративного права 3
7. Поняття, риси та рівні державного управління 3
8. Функції державного управління: поняття, види та їхня характеристика 3
9. Поняття, структура і види адміністративно-правових норм 3
10. Реалізація норм адміністративного права 3
11. Адміністративно-правові відносини: особливості, структура та види 3
12. Загальна характеристика Концепції адміністративної реформи в Україні 3
13. Мета і завдання перебудови системи державного управління за Концепцією адміністративної реформи 3
14. Систематизація адміністративного законодавства за Концепцією адміністративної реформи 3
15. Основні напрямки реформування державної служби за Концепцією адміністративної реформи 3
16. Мета, завдання і напрями адміністративної реформи 3
17. Поняття та види суб'єктів адміністративного права 3
18. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України 3
19. Міністерства як різновид центральних органів виконавчої влади. 3
20. Реформування центральних органів виконавчої влади. 3
21. Адміністративно-правовий статус урядових комітетів. 3
22. Центральні органи виконавчої впади зі спеціальним статусом. 3
23. Адміністративно-правовий статус державних комітетів. 3
24. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади. 3
25. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. 3
26. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян. 3
27. Види об'єднань громадян і способи їх легалізації. 3
28. Громадяни як суб'єкти адміністративного права. 3
29. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 3
30. Інститут представників Президента України. Загальна характеристика 3
31. Іноземці як суб'єкти адміністративного права. 3
32. Особливості адміністративно-правового статусу урядових органів державного управління. 3
33. Особливості здійснення виконавчої влади в м. Києві. 3
34. Характеристика форм державного управління. 3
35. Поняття, ознаки та види актів державного управління. Вимоги, що висуваються до актів державного управління. 3
36. Адміністративний договір як форма державного управління. 3
37. Поняття та види методів державного управління 3
38. Адміністративний примус. Види примусових заходів. 3
39. Адміністративно-правові режими. 3
40. Правові засади державної служби. Основні напрямки реформування законодавства про державну службу 3
41. Поняття, ознаки і види державної служби 3
42. Поняття і види державних службовців. 3
43. Право громадян на державну службу та механізм його реалізації 3
44. Обмеження пов'язані з проходженням державної служби та відповідальність за їх порушення 3
45. Ранги та категорії державної служби 3
46. Адміністративна юстиція. Кодекс адміністративного судочинства 3
47. Поняття та сутність забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні 3
48. Способи забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні та їх характеристика 3
49. Поняття, сутність та види державного контролю. Відмінність контролю від нагляду 3
50. Парламентський контроль у державному управлінні 3
51. Контроль органів судової влади в сфері державного управління 3
52. Президентський контроль у системі способів забезпечення законності у державному управлінні. 3
53. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні. 3
54. Поняття та види звернень громадян. Провадження по розгляду звернень громадян. 3
55. Поняття і ознаки адміністративно-правового примусу. 3
56. Заходи адміністративного попередження. 3
57. Заходи адміністративного припинення. 3
58. Адміністративне затримання. 3
59. Адміністративний процес: поняття та структура. 3
60. Види та характеристика не юрисдикційних проваджень. 3
61. Види та характеристика юрисдикційних проваджень. 3
62. Поняття і підстави адміністративної відповідальності. 3
63. Законодавство України про адміністративні правопорушення. 3
64. Поняття та риси адміністративної відповідальності. Реформування інституту адміністративної відповідальності. 3
65. Ознаки та склад адміністративного проступку 3
66. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика. 3
67. Об'єкт адміністративного проступку. 3
68. Об'єктивна сторона адміністративного проступку. 3
69. Суб'єкт адміністративного проступку. Види суб'єктів. 3
70. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців та інших осіб, па яких поширюється дія дисциплінарних статутів. 3
71. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 3
72. Адміністративна відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення пов'язані з корупцією. 3
73. Поняття і характеристика стадій провадження в справах про адміністративні проступки. 3
74. Адміністративно-процесуальний статус учасників провадження у справах про адміністративні проступки. 3
75. Значення та зміст протоколу про адміністративний проступок. Випадки, коли протокол про адміністративні проступки не складається. 3
76. Протоколи у справах про адміністративні проступки, види та зміст. 3
77. Проведення і процесуальне оформлення особистого огляду та огляду речей. 3
78. Проведення і процесуальне оформлення вилучення документів та предметів. 3
79. Постанови по справі про адміністративний проступок: зміст та види. 3
80. Органи, що розглядають справи про адміністративні проступки. 3
81. Місце і строки розгляду справ про адміністративні проступки. 3
82. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення. 3
83. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. 3
84. Правила і строки накладення адміністративних стягнень. 3
85. Строки у провадженні в справах про адміністративні проступки. 3
86. Особливості провадження в справах про корупційні діяння та інші правопорушення пов'язані з корупцією. 3
87. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. 3
88. Провадження щодо виконання постанов про адміністративний арешт, накладення штрафу. 3
89. Провадження щодо виконання постанов про конфіскацію, виправні роботи, позбавлення спеціальних прав. 3
90. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню економічною сферою та їхні повноваження. 3
91. Організаційно-правові засади управління митною справою. 3
92. Правові засади управління соціально-культурною сферою. 3
93. Організаційно-правові засади управління освітою. 3
94. Організаційно-правові засади управління наукою. 3
95. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню адміністративно-політичною сферою та їхні повноваження. 3
96. Організаційно-правові засади управління обороною. 3
97. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. 3
98. Організаційно-правові засади управління державною службою. 3
99. Організаційно-правові засади охорони державного кордону 3
Список використаної літератури 3

Білети до державного іспиту з Теорії держави і права


1.Предмет теорії держави і права та її роль в опануванні юридичними знаннями. 3
3.Дія нормативно-правових актів у просторі. 4
4.Англо-американська правова сім’я. 4
5.Доктрина держави загального добробуту. 5
6.Дія нормативно-правових актів по колу осіб. 5
7.Сім’я мусульманського права. 5
8.Основні ідеї Марксистського вчення про державу . 8
9.Поняття і форми реалізації норм права. 8
10.Сім’я звичаєвого права. 8
11.Поняття держави та її роль у концепціях плюралістичної та елітарної демократії. 10
12.Поняття застосування норм права. 11
13.Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура. 12
14.Шляхи розвитку сучасної держави в теорії конвергенції. 13
15.Вимоги правильного застосування норм права. 13
16.Держава і право. 14
17.Поняття правової системи, її структура. 15
18.Суб’єкти і стадії застосування норм права. 16
19.Поняття держави, її соціальна цінність. 16
20.Романо-німецька правова сім’я. 17
21.Акти застосування норм права. 18
22.Правова держава та її основні ознаки. 18
23.Право як нормативний регулятор суспільних відносин. 19
24.Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. 21
25.Державна влада. 22
26.Поняття права, його соціальна цінність. 23
27.Поняття і основні риси правових відносин. 23
28.Походження держави. 24
29.Принципи права. 24
30.Види правовідносин і критерії їх класифікації. 25
31.Правова держава і громадянське суспільство. 25
32.Функції права. 26
33.Склад і зміст правовідносин. 26
34.Політична система суспільства, її основні функції та елементи. 28
35.Спеціально-юридична функція права. 29
36.Суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 29
37.Політична система України. 30
38.Поняття системи права. 30
39.Поняття і види суб’єктів правовідносин. 31
40.Місце і роль держави в політичній системі. 32
41.Основні структурні елементи системи права, їх характеристика. 33
42.Поняття і зміст правосуб’єктності. 34
43.Суверенітет держави. 35
44.Предмет і метод правового регулювання як основи розподілу права на галузі та інститути. 36
45.Поняття і види об’єктів правовідносин. 37
46.Поняття функцій держави. 37
47.Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою права. 38
48.Юридичні факти: поняття і класифікація. 39
49.Внутрішні функції держави. 39
50.Система законодавства України. 41
51.Правовий статус особи: поняття, структура. 42
52.Зовнішні функції держави. 42
53.Систематизація нормативних актів. 43
54.Основні права, свободи, законні інтереси та юридичні обов’язки особи. 44
55.Поняття форми держави. 45
56.Поняття соціальних норм. 46
57.Поняття, ознаки, види правомірної поведінки. 46
58.Форма правління. 47
59.Види соціальних норм та їх особливості. 48
60.Поняття, ознаки, види правопорушень. 49
61.Поняття і види форм державного устрою. 51
62.Поняття норми права. 52
63.Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види. 53
64.Поняття державно-правового режиму. 53
65.Норма права і стаття нормативно-правового акту. 54
66.Поняття законності та її зміст. 55
67.Поняття механізму держави. 56
68.Структура норми права. 57
69.Гарантії законності. 57
70.Державні організації: поняття, основні ознаки і види. 59
71.Види норм права. 59
72.Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення. 60
73.Поняття державного апарата, його співвідношення з механізмом держави. 60
74.Співвідношення і взаємодія норми права з іншими соціальними нормами. 60
75.Поняття і структура правосвідомості. 61
76.Поняття, ознаки, види органів держави. 62
77.Правотворчість як особлива форма соціального управління. 63
78.Поняття і структура правової культури. 63
79.Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, основи організації і взаємодії. 64
80.Суб’єкти і стадії правотворчості. 64
81.Правове регулювання: поняття, предмет, метод. 65
82.Принцип розподілу влад і структура державного апарату. 66
83.Нормативно-правовий акт як основна форма права. 67
84.Стадії процесу правового регулювання. 68
85.Вимоги до державного апарату в умовах демократичної правової держави. 68
86.Види нормативно-правових актів. 69
87.Механізм правового регулювання: поняття, основні елементи. 69
88.Основні напрямки удосконалення організації і діяльності механізму держави в Україні. 70
89.Дія нормативно-правових актів у часі. 71
90.Романо-німецька правова сім’я і її особливості. ( питання №20). 71

Білети з економіки підприємства


1. Моделі науки управління. Пояснити модель економічного аналізу
2. Які основні ознаки та критерії сегментації ринку?
3. Які існують методи, спрямовані на зниження стресу в організації?

1. Що спільного між різними підходами до управління?
2. Розкрийте процес стратегічного планування в організації та види стратегічних альтернатив
3. В чому полягають зовнішня і внутрішня винагороди? Опишіть змістовні теорії мотивації
Розписано детально змістовні теорії мотивації

Білети з економіки підприємства


1. Теоретичні питання

A. Розкрийте комунікаційний процес, його елементи та етапи.
Б. Опишіть етапи формування цінової політики підприємства та методи ціноутворення.
B. Опишіть стилі лідерства
2. Теоретичні питання

A. Як тактика, політика, процедури та правила допомагають реалізувати стратегію?
Б. Дайте характеристику бюрократичній та функціональній структурам організації.
B. Влада та вплив. Опишіти концепцію балансу влади між керівництвом та підлеглими.

Білети кафедри фінансів з економіки


Білет № 1 5
1. Необхідність та сутність категорії страхового захисту, методи його забезпечення. 5
2. Платіжний баланс та його структура. 6
3. Розподільна функція фінансів і її реалізація в економіці України 7
4. Сутність та функції фінансів підприємств 8
Тест №5 11
Тест №6 11
Виберіть правильну відповідь: 11
Білет № 2 13
1. Страховий фонд суспільства, його сутність та значення.Форми організації та методи утворення страхового фонду суспільства. 13
2. Основні засади часткової і повної конвертованості національних валют. 15
3. Регулююча функція фінансів і її реалізація в економіці України. 16
4. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємства. 17
Тест №9 18
Виберіть правильну відповідь: 19
Білет № 3 21
1. Страхування як економічна категорія та його ознаки. Функції страхування як економічної категорії. 21
2. Валютний ринок та його структура. 22
3. Фінансова політика, її зміст і вплив на економіку. 24
4. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. 25
Виберіть правильну відповідь: 28
Білет № 4 30
1. Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення. 30
2. Режим валютного курсу в Україні. 30
3. Взаємодія різних варіантів грошової та бюджетної політики, їх вплив на економіку. 36
4. Банківські рахунки: основні види та їх призначення 39
Білет № 5 43
1. Страхування життя і загальне страхування: порівняльна характеристика. 43
2. Регулювання валютних курсів. 44
3. Фінансова система. Взаємодія державних фінансів з фінансами підприємств і населення. 44
4. Принципова схема розрахунку платіжним дорученням. 49
Виберіть правильну відповідь: 52
Білет № 6 53
1. Форми страхування та їх особливості. 53
2. Валютний курс і курсова політика. 54
3. Структура фінансової системи України 56
4. Принципова схема розрахунку чеком. 57
Виберіть правильну відповідь : 60
Білет № 7 62
1. Сутність майнового страхування, його значення та стан в Україні. 62
2. Стійкість комерційних банків та механізм її забезпечення. 64
3. Фінансові ринки і їхнє використання для формування державних фінансів. 65
4. Сутність вексельної форми розрахунку 67
Тест №55 69
Тест №56 69
Білет № 8 72
1. Сутність особистого страхування, його значення та стан в Україні. 72
2. Пасиві комерційних банків. Види депозитів. 73
3. Фондовий ринок, його структура і механізм функціонування 76
4. Сутність акредитиву та його основні види 76
Білет № 9 81
1. Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування. 81
2. Грошові активи та інвестиції комерційних банків 83
3. Державні цінні папери та їх функції 84
4. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 86
Білет № 10 90
1. Сутність страхування відповідальності, його значення та стан в Україні. 90
2. Види банківських систем 91
3. Комерційні цінні папери та їх функції 94
4. Механізм формування чистих грошових потоків від інвестиційної та фінансової діяльностей. 94
Білет № 11 98
1. Форми та види страхування відповідальності. 98
2. Операції з цінними паперами і їхній вплив на грошовий обіг. 101
3. Валютний ринок і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави, підприємств і населення. 104
4. Механізм розподілу і використання прибутку підприємствами 108
Білет № 12 112
1. Обовязкове страхування в Україні: призначення і види. 112
2. Цінні папери в системі кредиту 114
3. Види фінансових ризиків 116
4. Зміст етапів розподілу і використання прибутку підприємства 118
Білет № 13 123
1. Поняття страхового ринку. Класифікація страхових ринків. Суб`єкти страхового ринку їх функції. 123
2. Державний кредит. Види короткострокових зобов’язань держави та їх функції 124
3. Методи зниження фінансових ризиків 125
4. Значення регулюючої функції оподаткування та його елементи 128
Тест № 147 133
Білет № 14 135
1. Страхові посередники та їх роль на страховому ринку. 135
2. Прості та переказні векселі, їх реквізити, емісія і строки погашення 139
3. Податкова політика, її характерні риси в Україні й в інших країнах 141
5. Сутність прямих і непрямих податків та їх значення 144
Тест № 147 146
Тест № 150 146
Тест № 151 146
Тест № 152 146
Тест № 154 147
Білет № 15 149
1. Договір страхування і його зміст згідно з Законом України “Про страхування”. 149
2. Вексель та вексельний обіг в системі комерційного кредиту 150
3. Митна політика України 152
4. Об'єкти оподаткування АЗ та форми нарахування, які при цьому застосовуються 155
Виберіть правильну відповідь: 158
Білет № 16 160
1. Порядок утворення, функціонування та ліквідації страховиків в Україні. 160
2. Комерційний кредит 163
3. Податкова система України 163
5. Обов’язкові збори і цільові відрахування підприємств 167
Білет № 17 177
1. Сутність перестрахування та його значення. Основні поняття і терміни, що використовуються у перестрахуванні. (цедент, перестраховик, цесія, ретроцесія, власне утримання, комісія, тантьєма, сліп). 177
2. Види і форми кредиту 177
3. Прямі податки в Україні 179
4. Активи підприємства та їх структурні елементи 180
Виберіть правильну відповідь: 185
Білет № 18 187
1. Доходи страховика від страхової діяльності, їх склад. 187
2. Номінальна та реальна ставка проценту 190
3. Непрямі податки в Україні 191
4. Сутність і класифікація оборотних активів підприємства 192
Виберіть правильну відповідь: 195
Білет № 19 197
1. Витрати страховика, їх склад. 197
2. Процент за кредит, його суть, види та фактори зміни 199
3. Сутність і зміст фінансового планування. Програмно-цільовий метод фінансового планування 202
4. Баланс оборотних коштів: механізм його формування 203
Тест № 182 207
Тест № 183 207
Тест № 184 207
Тест № 185 207
Виберіть правильну відповідь: 208
Білет № 20 209
1. Доходи страховика від інвестиційної та іншої діяльності, їх характеристика. 209
2. Готівковий і безготівковий грошовий обіг, принципи їх організації і застосування 210
3. Головні показники економічної ситуації в країні, їх визначення 211
4. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємств 214
Тест № 187 216
Тест № 189 217
Тест № 192 217
Тест № 193 217
Виберіть правильну відповідь: 218
Білет № 21 219
1. Прибуток страховика, його склад. 219
2. Грошова система та її елементи 220
3. Головні показники фінансової ситуації в країні, їх визначення. 222
4. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємств. 223
Тест № 195 226
Тест № 197 226
Тест №6 226
Білет № 22 229
1. Оподаткування страхових компаній України податком на прибуток. 229
2. Методи протидії інфляції 230
3. Власні фінансові ресурси підприємств та методи їх формування 231
4. Сутність та склад позикових фінансових ресурсів підприємств 235
Білет № 23 240
1. Поняття фінансової надійності страховика та методи її забезпечення. 240
2. Сутність і причини інфляції. Пофакторний аналіз інфляції 242
3. Позикові фінансові ресурси підприємств та методи їх формування 243
4. Форми та види кредитів 245
Тест №55 250
Білет № 24 253
1. Сутність і значення платоспроможності страхової компанії. Запас платоспроможності та його визначення згідно з Законом України “Про страхування”. 253
2. Цілі та інструменти грошевої політики 255
3. Структура капіталу і фінансовий ліверідж 262
4. Види банківських кредитів, що надаються підприємствам 264
Білет № 25 270
1. Умови забезпечення платоспроможності страховика в Україні згідно з Законом України “Про страхування”. 270
2. Вплив грошової маси і процентної ставки на економіку 270
4. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства. Структура його активів 274
5. Кредитно-гарантійні банківські послуги 278
Білет № 26 283
1. Страхові резерви: їх призначення та склад згідно з Законом України “Про страхування”. 283
2. Попит на гроші та процентні ставки 286
3. Формування та розподіл доходів підприємства 293
4. Процедура отримання кредиту підприємством та зміст кредитної угоди 295
Тест № 116 299
Тест № 185 299
2.Франшиза; 300
Білет № 27 302
1. Розміщення та інвестування коштів страхових резервів згідно з Законом України “Про страхування”. 302
2. Функції центрального банку 304
3. Оцінка поточного фінансового стану підприємства 309
5. Зміст фінансового плану та методи його розробки 312
Тест № 150 317
Білет № 28 320
1. Страхування життя та його основні види. 320
2. Непрямі методи регулювання грошового обігу 326
3. Оцінка рівня ліквідності підприємства 328
4. Банкрутство підприємства та його наслідки 330
Тест № 192 337
Тест № 195 337
Білет № 29 340
1. Особисте страхування від нещасних випадків: форми та основні види. 340
2. Прямі методи регулювання грошового обігу 341
3. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства і шляхи її підвищення 341
4. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування 344
Тест № 151 346
Тест № 182 346
1.Відсутністю вимоги про цільове використання коштів; 346
Білет № 30 349
1. Форми медичного страхування та їх характеристика. 349
2. Грошова база і грошевий мультиплікатор 351
3. Нинішні інвестиційні ресурси і майбутні інвестиційні доходи. Дисконтована вартість 352
4. Державне регулювання фінансової діяльності підприємств 353

Білети до іспиту з міжнародної економіки


Зміст
1. Предмет і метод. Структура МЕВ та функціональна роль елементів. 3
2. Сектора економічної діяльності. 3
3. Держави в світовому економічному співтоваристві. Україна: місце і роль в світовому економічному просторі. 4
4. Міжнародніародний поділ праці. Розвиток кооперації і спеціалізації в міжнародніародній економіці. 5
5. Світове господарство закономірність формування. Основні галузеві комплекси та їх динаміка. 6
6. Економічні теорії міжнародніародної торгівлі. 7
7. Стандартна модель міжнародної торгівлі. Економічний ефекти від міжнародної торгівлі 8
8. Сутність та структура міжнародніародної торгівлі. Взаємозв'язок попиту і пропозиції. 9
9. Послуги в міжнародніародній торгівлі. Транспортні послуги і їх значення. 10
10. Державне регулювання міжнародніародної торгівлі: проблема вибору. 11
11. Митні тарифи та збори. Оптимальна ставка тарифу. 12
13. Взаємозв'язок міжнародніародної торгівлі і переміщення факторів виробництва. Правило Вальраса і його значення; 14
14. Прямі закордонні інвестиції. Економічний ефект від прямих інвестицій. 15
15. Портфельні закордонні інвестиції. Теорія інвестиційного портфелю. 15
16. Міжнародніародні займи та кредити. Теорія міжчасової торгівлі; 16
17. Сутність міграція робочої сили, економічний ефект. Економічні концепції міжнародніародної міграції. 17
18 Обсяги та напрямки міграції робочої сили. Наслідки. Державне регулювання міграції (імміграції)." Україна. 18
20. Правові форми захисту технологій. Форми обміну технологіями. 20
21. Міжнародніародне технологічне співробітництво. Україна: проблема вибору шляху розвитку. 21
22. Сутність економічної інтеграції. Передумови і напрямки інтеграційних процесів; 22
23. Типи інтеграційних об'єднань. Етапи розвитку інтеграційних об'єднань. 23
24. Україна і напрямки розвитку інтеграційних процесів у Європі: Проблема вступу України до СТО. 24
25. Еволюція валютно-фінансових відносин. 25
26. Світова валютна система. Валютні курси і конвертованість. 26
27. Вартість валюти і її вплив на економічні показники. Зв'язок товарних цін з валютними курсами. 28
28. Теорія платіжного балансу. 29
29. Міжнародніародне регулювання МЕВ. 30
30. Міжнародніародні фінансові ринки. Проблема доступу до них. 31